aristokratiya

<yun.>
1. Hakim sinfin yüksək təbəqəsi; zadəganlar, əyanlar.
2. tar. Əyanlar hakimiyyəti forması – qədim Yunanıstanda zadəganların dövlət hakimiyyəti formalarından biri. Aristokratiya anlayışının meydana gəlməsi Platon və Aristotellə bağlıdır.
3. məc. Hər hansı bir sinif və ya ictimai qrupun imtiyazlı yuxarı təbəqəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • nücəba’ — ə. «nəcib» c. nəcib adamlar, əsilli adamlar kübarlar; t. aristokratiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əşraf — ə. «şərəf» c. 1) şərəfli insanlar; 2) kübarlar, əsilzadələr; 3) t. aristokratiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aristokrat — <yun.> Əsilzadə, kübar; aristokratiya zümrəsinə mənsub adam. Vaqiə aristokrat həyatından götürülmüş bir əyyaşın əhvali ruhiyyəsini kəskin boyalarla təsvir edirdi. A. Ş.. <Firidun> küçələri dolduran səliqə ilə geyinmiş aristokratlara,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bala — 1. is. Övlad, uşaq, oğul. Ana və bala. Balalara hədiyyə. – Bala baldan şirindir. (Ata. sözü). Biçarə Məşədi Əsgər indi üç gün idi ki, gözüyaşlı ac acına balalarının əhvalına alışırdı. S. M. Q.. <Ana:> Qulaq asın, mənim balalarım, ürəyimə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zadəgan — top. <fars.> Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. . . Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan qadınların görüb istədikləri adamlarla tanış olaraq evlərinə dəvət etməsini Fəxrəddin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.